วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เนื้อหา

โรงเรียนดี ศรีตำบล

วันเผยแพร่ วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย นางชไมพร ปวงคำ
นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจกับโรงเรียนบ้านจำไก่ อำเภอดอกคำใต้ ที่เข้ารับการประเมิน โรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  ณ  โรงเรียนบ้านจำไก่
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-488204 โทรสาร 054-488202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri