เนื้อหา

โรงเรียนดี ศรีตำบล

วันเผยแพร่ เขียนโดย นางชไมพร ปวงคำ
นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจกับโรงเรียนบ้านจำไก่ อำเภอดอกคำใต้ ที่เข้ารับการประเมิน โรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556  ณ  โรงเรียนบ้านจำไก่
.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ตั้ง 589 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 email : pyo1area@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พย.1 (ITEC)
Pwd by Coupons for Hostgator
elektronik sigarayeri